Monday, January 27, 2014

Du och jag min skatt: 1-åringen
This is the two illustrations I did for the "Du och jag min skatt: 1-åringen" book, an anthology of swedish nursery rhymes and chants.